Wij zijn studenten, studenten regentaat 
Wij zijn studenten en hebben dorst
Geef ons wat tijd en toon het vat
Dan zullen we drinken, drinken door de nacht
Dan zullen we drinken met volle kracht

Wij zijn studenten, studenten onderwijs
Wij zijn studenten en geven les
Wij onderwijzen iedereen
Club Abnormalia zuipen als een beest
Club Abnormalia da’s één groot feest

Wij zijn studenten kleuteronderwijs
Wij zijn studenten en doen ook mee
Op de zwier is ons vertier
Op café daar willen w’ altijd zijn
Op café daar vinden we ’t fijn